Jesteś tutaj: StartOGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO – 25.10.2020

1. W dniu dzisiejszym obchodzimy Uroczystość Poświęcenia własnego Kościoła. Podziękujmy Panu Bogu za wszelkie łaski, których doświadczamy w Jego Kościele i starajmy się, aby nasze serca były prawdziwą świątynią Ducha Świętego.

2. W związku z tym, że u ks. Proboszcza stwierdzono pozytywny wynik testu na COVID-19, ks. Proboszcz przebywa w izolacji domowej, a ks. Wikary jest objęty kwarantanną.

- Msze święte w dni powszednie od poniedziałku do środy, będą odprawiane zgodnie z zamówionymi intencjami w kaplicy na plebanii – bez udziału wiernych.

- Od czwartku ks. Wikariusz będzie odprawiał Msze św. w kościele, a ks. Proboszcz nadal w kaplicy na plebanii.

3. Kończy się miesiąc październik – miesiąc różańcowy.

- Zakończenie nabożeństw różańcowych w sobotę o godz. 1730.

4. W niedzielę 1 listopada, przypadaUroczystość Wszystkich Świętych.

- Msze św. będą odprawione w Wierzchowie w kościele o godz. 900 i 1030.

     -Msza św. na filiach: w Żabinku o godz. 1200; w Sienicy o godz. 1330 i w Osieku o godz. 1500.

- Wobec ograniczeń sanitarnych związanych z zagrożeniem epidemiologicznym, nie będzie Mszy św. na cmentarzu w Wierzchowie ani procesji żałobnej na cmentarzu w Wierzchowie i na filiach.

5. W poniedziałek 2 listopada, przypadawspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny.

- Msze św. zbiorowe za zmarłych z wypominek jednorazowych, będą odprawione w kościele parafialnym o godz. 900 i 1800.

- Na filiach Msze św. zbiorowe za zmarłych z wypominek jednorazowych, będą odprawione w tygodniu po 8 listopada.

- Informacje odnośnie tych Mszy św. zostaną podane w przyszłą niedzielę.

6. W związku z uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym, wobec zagrożenia epidemiologicznego, zachęcamy naszych Parafian i Gości do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą oktawę uroczystości.

- Przez cały listopad, będzie można uzyskać odpust zupełny dla zmarłych cierpiących w czyśćcu.

7. Pomimo przejścia z czasu letniego na czas zimowy, nie będzie zmiany godziny odprawiania Mszy św., ze względów organizacyjnych.

- Pozostaje, więc w dalszym ciągu godz. 1800 odprawiania Mszy św. w dni powszednie, w naszym kościele parafialnym.

8. Są do nabycia kalendarze na rok 2021.

- Koszt jednego kalendarza to 12 zł.

9. Ks. Biskup Edward Dajczak, w nawiązaniu do Komunikatu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 16 października 2020 r., wobec nowych obostrzeń sanitarnych podczas zgromadzeń religijnych, mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), niniejszym udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 28 listopada 2020 r. następującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku;

b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura;

c. osobom, które czują trudny do pokonania lęk przed zarażeniem;

d. osobom, które nie będą mogły skorzystać z możliwości uczestnictwa we Mszy św. ze względu na ograniczenie liczby wiernych w kościołach w strefach tzw. „czerwonej” i „żółtej”.

10. Uczestnictwo wiernych w sprawowanych liturgiach i innych działaniach duszpasterskich:

a. strefa żółta: – w uroczystościach religijnych może uczestniczyć maksymalnie 1 osoba na 4m2 .

b. strefa czerwona: – w uroczystościach religijnych może uczestniczyć nie więcej niż 1 osoba na 7m2.

11. Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta powinni używać:

a. wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają zwolnienie wynikające z przeciwwskazań medycznych,

b. pracownicy kościelni w sytuacjach kontaktu z innymi osobami (np. podczas zbierania składki czy w czasie przygotowania paramentów w świątyni, w której przebywają inne osoby),

c. służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momentach czytania lub śpiewu,

d. celebransi – przynajmniej podczas rozdawania Komunii św. i procesji przez świątynię.

 

 

ks. Dariusz Szczeciński CR

      PROBOSZCZ

 

Mamy być apostołami miłości Bożej i duchowego zmartwychwstania.

Bogdan Jański

Początek strony