Jesteś tutaj: Start

KOLĘDA  2017

 

Data

Kolęda

03.01.2017

wtorek

Sienica lewa str. + Leśniczówka Zofiówka

Sienica prawa str. od Sołtysa

-------------------------------------

04.01.2017

Środa

Żabinek 36 - 23

Żabinek  od p. Suchońskich 48 do  37

Żabinek  22  -  1

05.01.2017

czwartek

Będlino od 19 prawa str.

Będlino od Chlebowa lewa str.

------------------------------------

07.01.2017

sobota

Pępówek

St. Studnica

Radomyśl. + Żabinek od p. Klonek do p. Chorban

 + Leśniczówki na Kalisz

9.01.2017

poniedziałek

Osiek  4B,  4A,  4;  5;  16  -  6

Osiek  30  -17

Osiek  3;  4D – 4N;  32  -  42

10.01.2017

wtorek

----------------------------------------

Osiek bloki od  I  -  V oraz nr 43b i 43c

-----------------------------------------

1101.2017

środa

 

Żabin    1  -  15

Żabin  16  -  32

Żabin  34  - 5 1

12.01.2017

czwartek

-----------------------------------------

Żabin   52 -  56B

Żabin  56  -  61

13.01.2017

piątek

Wierzchowo  Wojska Polskiego

Wierzchowo  3 Marca

----------------------------------------

14.01.2017

sobota

Wierzchówko

Bonin + Osiek PGR + Osiek Ogrodowa 7 + stacja PKP

Żeńsko + Żeńsko  Kol

16.01.2017

poniedziałek

Wierzchowo Leśna prawa str. + wagony

Wierzchowo Leśna lewa strona

Wierzchowo Cegielnia

17.01.2017

wtorek

-----------------------------------------

Wierzchowo Parkowa  1  -  22

Parkowa  8a – 8i + blok 24 i nr 26 i 28

18.01.2017

środa

Wierzchowo Długa PKP do Ośrodka Zdrowia

Wierzchowo Kwiatowa + Długa od p. Ambroziak do p. Czarneckich

Wierzchowo Długa blok  40 i 40a

19.01.2017

czwartek

Wierzchowo  Długa 36

Wierzchowo  Długa 38

----------------------------------------------

20.01.2017

piątek

Wierzchowo  Długa  32

Wierzchowo  Długa  34

------------------------------------------------------

21.01.2017

sobota

N. Laski  1  -  24  + 14 i 14a

Garbowo + N. Laski 26  -  30

Wierzchowo  od p. Sobowskich do p. Tarapata

 

23.01.2017

poniedziałek

 

Wierzchowo Lipowa od nr 4  prawa strona

Wierzchowo Lipowa od nr 1 lewa strona + Polna

Wierzchowo Długa od 26 + szkoła + Szkolna i od p. Wyborskich do p. Sendrowicz

24.01.2017

wtorek

Wierzchowo Plac Orła Białego + Ogrodowa

 

I KOLĘDA DODATKOWA

 

 

 


 
 
Słudzy Boży w Roku Wiary:
 
BOGDAN JAŃSKI - Założyciel Zmartwychwstańców
Apostoł Zmartwychwstania

B. Jański1

  Znajdował się albowiem wtedy między nami umysł prawdziwie wyższy, mąż ze wszech miar niepospolity, nazywał się Bogdan Jański. Przechodził i on przez ciemności, ale pierwszy powitał on światło wschodzące. A wtedy i sam zaświecił, jako gwiazda zwiastunka dnia już nadeszłego, jako zapowiednia światłości już panować mającej. Niedługo wprawdzie niósł on pochodnię w ręku, ale dosyć, aby drogę pokazać. Iluż to zaraz koło niego się skupiło, iluż to w nim i przez niego spostrzegło światło niebieskie, na iluż to przez niego spłynął pokój Boży! I witali go jako posłańca z góry, szli jak za aniołem przewodnikiem! - A choćby i niewielu było ich liczbą, iluż jednak rzeczą i następstwami! Co za miła i piękna to postać wśród owej biedy publicznej i ciemności, i upadku! - Dusza wielka, niezłomna, niczym niezachwiana, a jasna, czysta, pogodna; ona pierwsza od Boga zjawiła się publicznie ze światłem, z łaską, z pokojem (Piotr Semenenko, Biesiady filozoficzne)

   Wprawdzie człowiek sam się nawraca gdyż działa na niego - w sposób przemożny - łaska wszechmogącego Boga, ale też w różnym stopniu wpływają na niego i ludzie pełniący funkjcę Jego rozumnego narzędzia. Podobnie było z Jańskim. Działał na niego Bóg, ale też oddziaływali ludzie. Najmniej mówi on o wpływie na siebie Adama Mickiewicza, ale jest pewne, że - ten pobożny i wówczas bardzo religijnie usposobiony człowiek - przykładem życia na pewno pomógł Jańskiemu do odrodzenia się duchowego. (Jerzy Mrówczyński CR, Z Ducha Zmartwychwstania, s. 58-59)

O. PIOTR SEMENENKO CR - Współzałożyciel Zmartwychwstańców:

piotr-semenenko   "...Maryja jest Pośredniczką naszą, w Jej ręku przebaczenie, w Jej ręku dla grzeszników otucha, nadzieja, pociecha, siła, moc, wsparcie, opieka na przyszłość. Maryja - Pośredniczka nasza. Do Niej to ten głos woła: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi!"

   Ach to głos ufnoności, to głos bezpieczeństwa, polegania zupełnego; to głos nadziei wesołej, który wzbija się do Maryi od sług wiernych, od sług zaufanych; bo Maryja [jest] Panią i Królową; Ona starła głowę węża; Ona zwyciężyła i świat, i śmierć, i piekło - pod Jej pieczą trwogi nie ma. To głos wiernych poddanych do Królowej swojej: "Święta Maryjo, Matko Boża , módl się za nami!" (Ks. Piotr Semenenko, Kazanie na uroczystość Narodzenia Najświętszej Panny, 1857)

 

 O. HIERONIM KAJSIEWICZ CR - Współzałożyciel Zmartwychwstańców:

kajsiewicz   „Pamiętajcie, że żadne poświęcenie nie ginie, choćbyśmy zmarnieli na ziemi, kości nasze jak Elizeuszowe prorokować będą, a kto się ich dotknie – zmartwychwstanie. Wielkie to szczęście żyć wielką myślą, żyć dla niej lub umrzeć dla niej” (Hieronim Kajsiewicz, Kazanie, Paryż 1842)

Mamy być apostołami miłości Bożej i duchowego zmartwychwstania.

Bogdan Jański

Początek strony