Jesteś tutaj: Start

 

Słudzy Boży w Roku Wiary:
 
BOGDAN JAŃSKI - Założyciel Zmartwychwstańców
Apostoł Zmartwychwstania

B. Jański1

  Znajdował się albowiem wtedy między nami umysł prawdziwie wyższy, mąż ze wszech miar niepospolity, nazywał się Bogdan Jański. Przechodził i on przez ciemności, ale pierwszy powitał on światło wschodzące. A wtedy i sam zaświecił, jako gwiazda zwiastunka dnia już nadeszłego, jako zapowiednia światłości już panować mającej. Niedługo wprawdzie niósł on pochodnię w ręku, ale dosyć, aby drogę pokazać. Iluż to zaraz koło niego się skupiło, iluż to w nim i przez niego spostrzegło światło niebieskie, na iluż to przez niego spłynął pokój Boży! I witali go jako posłańca z góry, szli jak za aniołem przewodnikiem! - A choćby i niewielu było ich liczbą, iluż jednak rzeczą i następstwami! Co za miła i piękna to postać wśród owej biedy publicznej i ciemności, i upadku! - Dusza wielka, niezłomna, niczym niezachwiana, a jasna, czysta, pogodna; ona pierwsza od Boga zjawiła się publicznie ze światłem, z łaską, z pokojem (Piotr Semenenko, Biesiady filozoficzne)

   Wprawdzie człowiek sam się nawraca gdyż działa na niego - w sposób przemożny - łaska wszechmogącego Boga, ale też w różnym stopniu wpływają na niego i ludzie pełniący funkjcę Jego rozumnego narzędzia. Podobnie było z Jańskim. Działał na niego Bóg, ale też oddziaływali ludzie. Najmniej mówi on o wpływie na siebie Adama Mickiewicza, ale jest pewne, że - ten pobożny i wówczas bardzo religijnie usposobiony człowiek - przykładem życia na pewno pomógł Jańskiemu do odrodzenia się duchowego. (Jerzy Mrówczyński CR, Z Ducha Zmartwychwstania, s. 58-59)

O. PIOTR SEMENENKO CR - Współzałożyciel Zmartwychwstańców:

piotr-semenenko   "...Maryja jest Pośredniczką naszą, w Jej ręku przebaczenie, w Jej ręku dla grzeszników otucha, nadzieja, pociecha, siła, moc, wsparcie, opieka na przyszłość. Maryja - Pośredniczka nasza. Do Niej to ten głos woła: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi!"

   Ach to głos ufnoności, to głos bezpieczeństwa, polegania zupełnego; to głos nadziei wesołej, który wzbija się do Maryi od sług wiernych, od sług zaufanych; bo Maryja [jest] Panią i Królową; Ona starła głowę węża; Ona zwyciężyła i świat, i śmierć, i piekło - pod Jej pieczą trwogi nie ma. To głos wiernych poddanych do Królowej swojej: "Święta Maryjo, Matko Boża , módl się za nami!" (Ks. Piotr Semenenko, Kazanie na uroczystość Narodzenia Najświętszej Panny, 1857)

 

 O. HIERONIM KAJSIEWICZ CR - Współzałożyciel Zmartwychwstańców:

kajsiewicz   „Pamiętajcie, że żadne poświęcenie nie ginie, choćbyśmy zmarnieli na ziemi, kości nasze jak Elizeuszowe prorokować będą, a kto się ich dotknie – zmartwychwstanie. Wielkie to szczęście żyć wielką myślą, żyć dla niej lub umrzeć dla niej” (Hieronim Kajsiewicz, Kazanie, Paryż 1842)

Mamy być apostołami miłości Bożej i duchowego zmartwychwstania.

Bogdan Jański

Początek strony